За нас

Мерките, които са нужни

Съвет по икономически и публични политики е изследователска и консултантска мрежа към Институт по икономика и политики (УНСС). Съветът събира в един екип доказани икономисти и финансисти, които ще отговарят на въпросите: какви мерки ще извадят икономиката ни от блатото и дали правилата, които Парламентът кове за бизнеса, са адекватни на исторически новата реалност и създават ли необходимата рамка за развитие. Съветът ще работи активно по четири основни направления: Икономически изследвания, Публична политика, Образование, Бизнес консултации. Академичната дейност ще се преплита с работа с бизнеса и държавните институции, което ще повиши експертността и доверието на обществото към образованието, бизнес практиките и работата на държавата.

като наука

Икономически изследвания 

Съветът прави изследвания и анализира икономическата конюнктура в България и света. На регулярна база ще се предоставят доклади и бюлетини в разнообразни тематични области.

Като коректив

Публична политика

Съветът ще бъде сериозен коректив на често лишените от анализ за икономическите ефекти родни законодателни актове. Ще се предлагат конкретни мерки и решения за оптимизиране на публичните политики.

като просвета

Образование

Тази инициатива цели създаването на образователен хъб с иновативни възможности за специализация в областта на икономическата наука и финансите.

като Услуга

Бизнес консултации 

Съветът предлага редица услуги в сферата на бизнес консултирането: издготвяне на стратегии за бизнес развитие, оптимизиране на оперативната дейност, Дю дилиджънс при M&A процедурите и др

публикации

Анализи от нашите експерти

Публикациите на експертите на СИПП за икономическите и публичните политики в България и Света

Основните икономически предизвикателства, пред които сме изправени

Основните икономически предизвикателства, пред които сме изправени

Специфичното в сегашната икономическа ситуация е, че не просто има спад на търсенето, но и голям шок в предлагането - повредена е глобалната верига на доставките, поради нарушена “хармония” между производители, доставчици, потребители, транспортни и логистични фирми....

Няма ли “златен лев” на масата – избираме по-малката от две злини

По-голямата част от българите (особено по-възрастните) са скептични спрямо еврото. И честно казано, то има проблеми. Големи. Като всяка политически контролирана валута, то е манипулирано и позволява по-лесно задлъжняване при липса на граждански контрол над...

Предстоят инфлационни турбуленции и икономически предизвикателства

Най-прекият ефект е, че ръстът на производствените разходи на фирмите масово надминава ръста на приходите Няма ли печалба за предприемачите, те фалират и спират да произвеждат Светът влиза в силно турбулентно и неподатливо на контрол икономическо поле. В ответ на...

Цените тепърва ще се повишават

В последните месеци инфлацията е една от най-актуалните теми в общественото пространство. Притесненията са напълно основателни, защото официалните данни показват осезаемо повишение на цените на крайните стоки и услуги в последните месеци. Годишната инфлация за август...

Планът за възстановяване е раболепие пред ЕК

Който вярва, че с батерии можем да заместим всичките си топлоелектрически централи, преследва други интереси С вече митичния “Национален план за възстановяване и устойчивост” на служебния кабинет България де факто поема ангажимент до 2-3 години да затвори въглищните...

Нашите проекти

За по-добри икономически и публични политики

Проектите и изследванията, върху които работим

Българският рудодобив под заплахите на ресурсния национализъм и международния популизъм

Българският рудодобив под заплахите на ресурсния национализъм и международния популизъм

Докладът изследва развитието на суровинния сектор като най-реалистичният шанс за разумно и икономически ефективно внедряване на Зеления пакт в България. Документът отразява заплахите за сектора, навлизащи в европейската законодателна рамка и нуждата от проактивна...

в медиите

Експертите на СИПП в медиите

Вижте всички участия на експертите от Съвета по икономически и публични политики в медиите

Енергийната криза и проблемите пред бизнеса

Енергийната криза и проблемите пред бизнеса

Икономистът Кузман Илиев и председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев бяха гости в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. Разговор за резкия скок на енергийните цени, проблемите пред търговията с електроенергия и възможните държавни компенсации за...

Енергийната криза – причини и решения

Енергийната криза – причини и решения

Новото правителство спешно ще търси начин да намали цените на тока за бизнеса, дали това ще повлияе на цените на стоките? Защо производителите искат и по-нисък ДДС за основни храни и услуги? Това ще повлие ли или няма да повлияе на цените? Това са темите в предаването...

Необходим е национален консенсус по Плана за възстановяване и устойчивост

Необходим е национален консенсус по Плана за възстановяване и устойчивост

Кузман Илиев в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус” „Това е България”. Водещ: Цоня Събчева Водещ: Месец и половина по-късно Европейската комисия върна за преработване представения от България Национален план за възстановяване и устойчивост, защото има...

Какво ще е управлението на бъдещата четворна коалиция?

Какво ще е управлението на бъдещата четворна коалиция?

Новото правителство е на път и е въпрос на часове да бъдат обявени неговите членове. Ще се разберат ли партиите за новия вариант на споразумението? Има ли изненади сред спряганите имена за министри? И какво ще е управлението на бъдещата четворна коалиция? Тези теми...

Проблемите пред бизнеса са огромни

Проблемите пред бизнеса са огромни

Икономистът Кузман Илиев гостува в предаването "Лице в лице" по БТВ. Според него в сегашната трудна икономическа ситуация, имаме една кошница, пълна с плодове, от която политиците раздават все повече. Постепенно тази кошницата се свива и в един момент ще се окаже, че...

Нашата мисия и цели

Мисията на Съвета е непрестанно и аргументирано да доказва нуждата от повече икономическа свобода и предприемаческа инициатива за постигането на устойчив икономически растеж.

Целите на Съвета са регулярно предоставяне на задълбочени изследвания върху българската икономиката, качествено подобряване на законодателния процес и повишаване на икономическата грамотност на българските граждани.

това е

Нашият екип

Запознайте се с лицата на Съвета по икономически и публични политики

Петър Чобанов

Петър Чобанов

директор на Института по икономика и политики към УНСС

Доц. д-р Петър Чобанов е финансист и преподавател в УНСС, катедра „Финанси“. Министър на финансите на Република България в периода 2013 – 2014 г.

От май 2009 г. до юни 2010 г. е председател на Комисията за финансов надзор. От 2005 г. до 2009 г. е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози, занимавайки се с изработване на независими и обективни макроикономически анализи и прогнози, макрорамка на държавния бюджет и симулации на алтернативни икономически политики. Участва в създаването на стратегическите програмни документи на Република България, в т.ч. Конвергентната програма, Националната програма за реформи, Националната стратегическа референтна рамка. Преди това е главен експерт в БНБ, където разработва анализи и регулярни тримесечни стратегии за управление на международните валутни резерви.

Владимир Сиркаров

Владимир Сиркаров

икономически изследовател

Владимир Сиркаров е икономист, продуцент, автор и водещ на редица телевизионни предавания с икономическа и финансова насоченост. Последният подобен проект е авторското предаване за икономика и политика „Плюс-Минус“ по Нова телевизия. Завършва бакалавърска степен по специалност „Финанси“ и магистърска по специалност “Финансови пазари“ в Нов български университет.

В момента е докторант в Стопанска академия “Димитър А. Ценов“ с дисертационна тема: „Предизвикателства пред съвременната парична политика и оптимизиране на управлението на паричното предлагане“. Преподавател по дисциплината „Бизнес оценяване“ в Стопанската академията, катедра “Финанси и Кредит“. Част е от авторския колектив на учебника по финанси и инвестиции „Бизнес оценяване“. Съосновател и изпълнителен директор на продуцентска къща Cadre.

Никола Филипов

Никола Филипов

финансист

Никола Филипов завършва специалност “Финанси” в Университета за Национално и Световно Стопанство и магистратура по „Инвестиционен мениджмънт“ от Henley Business School, University of Reading. Специализира „Бизнес анализ и оценка“ в London School of Economics and Political Science.

Притежава богат професионален опит в структурирането и осъществяването на мащабни инвестиционни проекти, управленско консултиране, корпоративните финанси и M&A. Започва кариерата си в „ELANA Fund Management“, като младши финансов анализатор. След това преминава в „Equity Watch Research Services“ като старши финансов анализатор. По-късно оглавява отдела за инвестиции на „Innovo Wealth Management“. От 2014 година Никола Филипов е управляващ съдружник на „Innovo Investment Management“.

Михаил Кръстев

Михаил Кръстев

икономически и политически изследовател

Михаил Кръстев е журналист с над 14 години стаж в печатни и електронни медии.

Завършва бакалавърска степен по журналистика в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по “Връзки на обществеността с бизнеса” в Югозападен университет „Неофит Рилски“. В момента е докторант в ЮЗУ “Неофит Рилски” с тема на дисертацията “Етически аспекти на западния капитализъм през първите две десетилетия на XXI век”.

Главен редактор на отдел “Новини” в телевизия “Европа”, както и водещ на публицистичното предаване “Реакция”. Автор на редица статии на финансова и икономическа тематика в български печатни и електронни медии.

Кузман Илиев

Кузман Илиев

икономически и политически изследовател

Кузман Илиев е икономически и политически анализатор, докторант по финанси и продуцент.

Темата на докторската му работа е в полето на банковото дело, паричната теория и финансовата икономика в катедра “Финанси и кредит” на Стопанска академия “Димитър А. Ценов“, Свищов. Лектор в дисциплина “Теория на парите”.

Магистър и по публичен мениджмънт от IEP Тулуза, Франция. Студент на годината на НБУ за 2009г. Автор и водещ на редица телевизионни предавания, като последният му проект е авторското предаване за икономика и политика „Плюс-Минус“ по Нова телевизия. Съосновател и изпълнителен директор на продуцентската къща Cadre. Продуцира първия български финансов трилър, който ще излезе по кината през есента на 2021г. Aвтор на книгата “Кой контролира парите ни?”

контакти

Свържи се с нас

Екипът ни е на разположение за Вашите въпроси и предложения за нови инициативи в сферите: Икономически изследвания, Публична политика, Образование. Съветът е в готовност да публикува стойностни материали в нашия месечен Бюлетин или в секция Публикации.

и-мейл адрес: info @ sipp.bg

9 + 4 =