Директното раздаване на пари има слаб положителен ефект върху икономиката

Директното раздаване на пари има слаб положителен ефект върху икономиката

Дали да бъдат подпомагани хората в кризата с директно предоставяне на някакви суми, е тема, която се обсъжда още от началото на пандемията. В САЩ дори започна изплащането на 1400 долара на американците, които имат годишни доходи под 75 хил. долара. Семейни двойки пък...
Идея на икономисти: Нулев данък за влогове и реинвестирана печалба

Идея на икономисти: Нулев данък за влогове и реинвестирана печалба

Минимални заплати по региони Да бъде премахнат данъкът върху лихвите по банковите влогове и данъкът върху дивидентите. Това са част от идеите, включени в Стратегия за дългосрочен ускорен растеж на българската икономика, която беше представена от Съвета по икономически...
Пет основни риска пред малките и средните предприятия през 2021 година

Пет основни риска пред малките и средните предприятия през 2021 година

Намираме се в безпрецедентна за новата ни стопанска история ситуация, в която за пръв път от Втората световна война насам ставаме свидетели на икономическа криза, която не е продиктувана от прегряване на икономиката поради достигане на върха на бизнес цикъла, а от...
Данъците и кризата

Данъците и кризата

Едно от най-големите постижения на българската политическа класа след въвеждането на валутния борд през 1997 година е поддържането на ниски нива на държавен дълг. За 2019 година съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт на България възлиза на 20.4 %, при...
Банковият сектор остава ликвиден и печеливш, но рисковете предстоят

Банковият сектор остава ликвиден и печеливш, но рисковете предстоят

Регулаторните облекчения ще позволят на банките да предоставят кредитен ресурс по-лесно на реалната икономика в момент, в който тя има най-голяма нужда от него. Динамиката в развитието на банковия сектор е изключително важна тема в икономическия живот на всяка една...