Увеличаване на пенсии без финансов разчет е голям риск

Увеличаване на пенсии без финансов разчет е голям риск

„Проектът на бюджет за 2023 г., който беше предложен от служебното правителство е с параметри, които изглеждат странно от гледна точка на макроикономическата конюнктура. В условията на реален икономически растеж, стабилен пазар на труда с ниска безработица и...
Лихвите по кредитите ще се повишават

Лихвите по кредитите ще се повишават

Лихвите по левовите кредити са на доста по-ниски нива от тези в еврозоната и САЩ, затова е естествено тези разлики да бъдат компенсирани. БНБ консистентно следва да ограничи кредитната експанзия и така да бъде ограничена инфлацията. Това каза за Радио Стара Загора...
На какво се дължи 58% спад на чуждите инвестиции

На какво се дължи 58% спад на чуждите инвестиции

Икономистът Владимир Сиркаров сподели, че инвестициите са относително малък процент от БВП. „Това е проблем, тъй като сме догонваща икономика. А именно през инвестициите частният сектор създава икономически растеж. Политическата криза е важен фактор за спада на...
Ще се осъществят ли „щедрите“ предизборни обещания?

Ще се осъществят ли „щедрите“ предизборни обещания?

„Често говорим, че бюджетният дефицит не трябва да превишава 3% от БВП в контекста на влизането на България в еврозоната, като един от количествените критерии от Маастрихт. Всъщност трябва да осъзнаем, че дефицитното харчене и фискалната стабилност е проблем за...
Ще бъде ли ефективна мярката за 10% таван на надценките?

Ще бъде ли ефективна мярката за 10% таван на надценките?

„Служебният кабинет продължава да предлага грешни решения по линия на битката срещу инфлацията. Икономическият министър показва ненужна и вредна активност, което явно е с цел обществото да си каже, че нещо се прави. Новото предложение за 10% таван на надценките...