Политическият популизъм води до икономически рискове

Политическият популизъм води до икономически рискове

Оттук насетне дебатите за бюджета ще са в два основни варианта – единият е с 3% бюджетен дефицит, а другият с продължаване на настоящите политики и дефицит от 6.9% на годишна база за 2023 г. В крайна сметка, крайното решение ще е на бъдещото Народно...
Новият бюджет и мерките на правителството

Новият бюджет и мерките на правителството

„Мярката за намаляване на разплащането кеш от 10 000 на 5 000 лв. няма да се отрази на свиване на сивата икономика, по-скоро ще затрудни обикновените хора“, сподели икономиста Владимир Сиркаров в „Денят започва с Георги Любенов“. Според него и...
Има ли риск за фискалната стабилност на държавата

Има ли риск за фискалната стабилност на държавата

„Истината е, че формирането на големи бюджетни дефицити внася както риск в управлението на паричния съвет у нас, така и големи проблеми пред дълговото им финансиране. Да не говорим, че по-време на инфлация и ръст на БВП е безумно да говорим за дефицити от...
Колко сериозен проблем е сивата икономика в България

Колко сериозен проблем е сивата икономика в България

„Определен сив дял от икономиката е естествено явление, защото никога не може да се постигне 100% регламентирани плащания на трудовия пазар и при покупко-продажбите на стоки и услуги. От друга страна, сивата икономика има положителни ефекти, когато става дума за...
Защо беше отложено влизането на България в еврозоната?

Защо беше отложено влизането на България в еврозоната?

„2023г. поставя потенциални проблеми по други два критерия – бюджетният дефицит и дългосрочните лихвени проценти (средна доходност по десетгодишни държавни облигации да не надвишава 2 процентни пункта осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска...