Мерки за овладяване на инфлацията и енергийната криза

Мерки за овладяване на инфлацията и енергийната криза

Съвет по икономически и публични политики предлага на Вашето внимание доклад на тема: „Политики за устойчиво икономическо развитие. Мерки за овладяване на инфлацията и енергийната криза“. Изследването е посветено на актуалните икономически рискове пред България....
Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика

Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика

Войната между Русия и Украйна несъмнено ще породи огромни промени, както в енергийната обезпеченост на Европа, така и в осигуряването на ключови първични суровини за развитието на икономиката й. И към момента Европа е изцяло зависима от вноса на стратегически метали и...
Българският рудодобив под заплахите на ресурсния национализъм и международния популизъм

Българският рудодобив под заплахите на ресурсния национализъм и международния популизъм

Докладът изследва развитието на суровинния сектор като най-реалистичният шанс за разумно и икономически ефективно внедряване на Зеления пакт в България. Документът отразява заплахите за сектора, навлизащи в европейската законодателна рамка и нуждата от проактивна...
Личен фалит: Социални измерения и икономически ефекти

Личен фалит: Социални измерения и икономически ефекти

Докладът представлява експертно изследване на правния режим на несъстоятелността на физически лица в ЕС, САЩ, Канада и Австралия, икономически анализ, социологическо проучване на общественото мнение за необходимостта от личен фалит и препоръки за бъдещи законодателни...
Социологическо изследване и икономически анализ на директните държавни трансфери

Социологическо изследване и икономически анализ на директните държавни трансфери

Малко повече от година светът е обгърнат от здравна, икономическа и социална кризи, породена от COVID-19 пандемията. В този период политическа популярност получи практиката да се предоставят фиксирани суми на населението в отговор на икономическите трудности. При...
Стратегия за дългосрочен ускорен растеж и конкуренто­способност на България

Стратегия за дългосрочен ускорен растеж и конкуренто­способност на България

Стратегията представя визия за развитие в икономиката и публичните финанси, за преодоляване на редица слабости, овладяване на рискове и генериране на решения на проблемите. Стратегията не обхваща всички сектори, а е съсредоточена върху сърцевината на проблемите –...