Икономическите предизвикателства пред България

Доц. Петър Чобанов представи основните насоки и мерки в Стратегията за дългосрочен ускорен растеж и конкурентоспособност на България.

Предишна

Следваща