Икономисти предлагат премахване на данъците „дивидент“ и върху лихвите

Мозъчен тръст от известни икономисти представи Стратегия за дългосрочен ускорен растеж и конкурентоспособност на България.

Съветът по икономически и публични политики е изследователска мрежа към Институт по икономика и политики на УНСС. В него са бившият финансов министър доцент Петър Чобанов, докторантите по финанси Владимир Сиркаров и Кузман Илиев, както и икономистите Никола Филипов и Михаил Кръстев.

Сред предложенията на икономистите са:

  • да отпадне данък дивидент с цел подпомагане на бизнеса и предприемачите, както и на данъка върху лихвите по депозитите,
  • общините да имат възможност и сами да определят размера на минималната работна заплата,
  • да се работи за въвеждане на законодателство по отношение на личния фалит,
  • да се създаде Единна агенция по разходите.

Ето какво каза икономистът Владимир Сиркаров за „24 часа“.

Какво представлява Стратегията и каква е нейната цел?

Стратегията представлява документ, който стъпва изцяло на експертна основа. Неговата цел е да постави на масата важните икономически предизвикателства пред страната и да предложи усточиви решения в средносрочен и дългосрочен план. В него даваме фундаменталните рамки и конкретни мерки за подобряване на ефективността на публичната сфера, ниска данъчно-осигурителна тежест и гъвкавост на пазара на труда, подобряване условията и инфраструктурата за правене на бизнес у нас и децентрализация – политическа и финансова.

Защо я публикувате точно сега?

Защото в момента икономическата и социална ситуация е меко казано напрегната. Пред България стоят две основни икономически задачи. Едната е бързото и ефективно излизане от настоящата криза. Втората е свързана с трансформирането на икономиката към една дигитализирана, нисковъглеродна икономика. Това са паралелни процеси, които трябва да имат ясна визия и план как да се осъществят на практика. Правим апел към политиците и даваме насоки как тези процеси могат да се случат.

Как тези процеси ще се случат ако станем свидетели на политическа криза у нас?

Със сигурност ще се забавят. За съжаление политическата нестабилност има голямо негативно влияние във функционирането на институциите. Това от своя страна поставя под риск, както бизнес инициативността, така и усвояването на европейските ресурси. Надявам се, че политическата конфронтация няма да повлияе толкова силно върху фискалната стабилност и важните приоритети пред България, като пътят ни към еврозоната.

Реалистични ли се предложенията ви за данъчни промени? Категорично. Предлагаме редица данъчни редукции като отпадане на данък дивидент, на данъка върху лихви по депозитите, вдигането на прага за задължителна регистрация по ДДС и др. Всички тези мерки ще имат много ограничен натиск върху бюдетните приходи, като в същия момент ще донесат стимул за повече инвестиции и ръст на производителността и  конкурентоспособността.

Оригиналната публикация в „24 часа“.

Предишна

Следваща