Инфлация – трябва ли да ни притеснява?

Владимир Сиркаров взе участие в инвестиционния подкаст на „Моите Пари“. Темите, които се обсъдиха, бяха свързани с причините за ръста на потребителските цени и последващите ефектите върху икономиката. Той сподели, че инфлацията най-вероятно ще продължи своето увеличение, което ще доведе и до вдигане на лихвите по кредитите.

Предишна

Следваща