На какво се дължи 58% спад на чуждите инвестиции

Икономистът Владимир Сиркаров сподели, че инвестициите са относително малък процент от БВП. „Това е проблем, тъй като сме догонваща икономика. А именно през инвестициите частният сектор създава икономически растеж. Политическата криза е важен фактор за спада на инвестиции – множеството избори и разнобоя за еврото и минималната работна заплата влияят на инвеститорите“, посочи той.

Предишна

Следваща