СИПП представи доклада „Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика

Ресурсната обезпеченост на България е под заплаха, особено при военната ситуация в Украйна. Това поражда сериозни икономически рискове, за които бързо и ефективно трябва да се намерят решения. Съвет по икономически и публични политики направи анализ и предложения в своя доклад на тема: Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика.

Кузман Илиев

“След пандемията, дойде войната. Войната ще свърши, а след тоталната енергийна зависимост от Русия, наяве ще излезе друга зависимост – ресурсната такава от Китай. Свидетели сме на цялостно геополитическо пренареждане на ключови пазари. Индустриалните метали като никел и алуминий са ключови за Зеления преход, който Европа прави. А без литият, преработван основно в Китай, няма акумулаторните батерии, към които стратегически се насочваме и ние”, сподели икономистът Кузман Илиев.

Преслав Райков

“В настоящия момент България трябва максимално добре да се възползва от създалата се реалност на пазарите за суровини. Изключително добрата база, от която страната може да се развива в сектора на добива и преработката на метали, може значително да допринесе за икономическото и социално развитие, внедряването на нови технологии и развитието на висококвалифицирани работна сила”, разясни финансистът Преслав Райков.

Владимир Сиркаров

„Днес е изключително важно България да адаптира най-добрите практики от доказани институционални и законови рамки в сферата на минното дело и добивната индустрия, максимално оползотворявайки пазарната конюнктура и очакваните процеси през следващите 30 години. Добра практика е разделянето на централизирани и децентрализирани системи на одобрение“, каза икономистът Владимир Сиркаров

Михаил Кръстев

Икономистът Михаил Кръстев добави, че “Над 120 000 души пряко и косвено са заети в ресурсната икономика в България. Секторът генерира 5% от Брутния вътрешен продукт на страната. Предлагаме преименуване на Министерството на енергетиката на Министерство на енергетиката и природните ресурси и създаване на изпълнителна агенция „Добивни дейности и управление на подземните богатства”, за по-голяма ефективност в развитието на сектора”.

С пълния текст на доклада „Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика“ може да се запознаете тук: ДОКЛАД СИПП

Видео материал от представянето в БТА:

Предишна

Следваща