Нашите проекти

За по-добри икономически и публични политики

Мисията на Съвета е непрестанно и аргументирано да доказва нуждата от повече икономическа свобода и предприемаческа инициатива за постигането на устойчив икономически растеж.

Целите на Съвета са регулярно предоставяне на задълбочени изследвания върху българската икономиката, качествено подобряване на законодателния процес и повишаване на икономическата грамотност на българските граждани.

Пандемия, война и регулации – предизвикателства пред WEB3 и криптовалутите

Пандемия, война и регулации – предизвикателства пред WEB3 и криптовалутите

Съвет по икономически и публични политики предлага на Вашето внимание доклад на тема: „Пандемия, война и регулации – предизвикателствата пред WEB3 и криптовалутите“. В изследването е представен макроикономически поглед върху финансовия сектор и анализ на пазарните...

повече информация
Мерки за овладяване на инфлацията и енергийната криза

Мерки за овладяване на инфлацията и енергийната криза

Съвет по икономически и публични политики предлага на Вашето внимание доклад на тема: „Политики за устойчиво икономическо развитие. Мерки за овладяване на инфлацията и енергийната криза“. Изследването е посветено на актуалните икономически рискове пред България....

повече информация
Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика

Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика

Войната между Русия и Украйна несъмнено ще породи огромни промени, както в енергийната обезпеченост на Европа, така и в осигуряването на ключови първични суровини за развитието на икономиката й. И към момента Европа е изцяло зависима от вноса на стратегически метали и...

повече информация
Българският рудодобив под заплахите на ресурсния национализъм и международния популизъм

Българският рудодобив под заплахите на ресурсния национализъм и международния популизъм

Докладът изследва развитието на суровинния сектор като най-реалистичният шанс за разумно и икономически ефективно внедряване на Зеления пакт в България. Документът отразява заплахите за сектора, навлизащи в европейската законодателна рамка и нуждата от проактивна...

повече информация
Личен фалит: Социални измерения и икономически ефекти

Личен фалит: Социални измерения и икономически ефекти

Докладът представлява експертно изследване на правния режим на несъстоятелността на физически лица в ЕС, САЩ, Канада и Австралия, икономически анализ, социологическо проучване на общественото мнение за необходимостта от личен фалит и препоръки за бъдещи законодателни...

повече информация

контакти

Свържи се с нас

Екипът ни е на разположение за Вашите въпроси и предложения за нови инициативи в сферите: Икономически изследвания, Публична политика, Образование. Съветът е в готовност да публикува стойностни материали в нашия месечен Бюлетин или в секция Публикации.

и-мейл адрес: info @ sipp.bg

7 + 6 =