Социологическо изследване и икономически анализ на директните държавни трансфери

Малко повече от година светът е обгърнат от здравна, икономическа и социална кризи, породена от COVID-19 пандемията. В този период политическа популярност получи практиката да се предоставят фиксирани суми на населението в отговор на икономическите трудности. При определянето на сумите, в повечето случаи, не бяха представени сериозни икономически анализи за очаквания ефект. Разходването на публични средства без оглед на финансовото състояние на лицата е напълно погрешна практика от икономическа гледна точка, но води до политически дивиденти.

В България тази практика, най-ясно изразена в предоставянето на добавки към всички пенсии, не е нова, но създава прецедент и усещане за устойчивост. Политическият смисъл на това „да се раздават“ пари превръща държавата в „благодетел“, който се грижи в трудни времена за всички свои граждани. Така се компенсира поне частично загубата на доверие в институциите и имиджа на политиците, които като цяло се провалиха в справянето с последиците от пандемията в здравен и икономически аспект. Връщането на държавата в икономиката, макар на пръв поглед оправдано в трудни времена, носи рискове тя да остане там за дълъг период от време.

В средата на април 2021 г. се проведе проучване на лицата над 18-годишна възраст, целящо да изясни и оцени какъв би бил икономическият и социален ефект, ако в България се предприемат мерки подобни на тези, които бяха предприети в САЩ под формата на предоставяне на фиксирана сума от 1400 щ. д. на всеки гражданин над 18 години. Изследването дава възможност да се оцени в каква степен се увеличава вътрешното търсене и как се променя неговата структура при увеличение на доходите. Прави се оценка на добавения икономически растеж. Изследването дава възможност и за оценка на стратификацията в обществото и различните модели на потребителско поведение с ефект върху фиска, финансовата система и нефинансовия сектор.

Въпросът, който беше задеден е: „Ако държавата предостави на всеки български гражданин сумата от 1400 лева, Вие лично какво бихте направили с тези пари?“ Всеки респондент имаше право да избере до три от предварително предоставени опции. Избрана е достатъчно висока сума, за да се оцени какъв би бил ефектът дори и при такава значителна за бюджета и финансовия капацитет на икономиката сума. Този теоретичен експеримент дава отговор и на въпроса какъв би бил ефектът от механичното увеличаване на доходите, без това да е свързано с нарастване на БВП и производителността на труда.

Проучването е реализирано от социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на Съвета по икономически и публични политики. Изследването на терен е проведено между 13 и 19 април 2021 г. сред 1008 пълнолетни български граждани. Използваният метод е интервю „лице в лице“. Изследването е представително за населението на страната във възрастовата категория 18+.

С пълния текст на Социологическото изследване и макроикономически анализ на директните държавни трансфери в подкрепа на домакинствата може да се запознаете тук: АНАЛИЗ – PDF

Видео материал от представянето в БТА:

Предишна

Следваща